Driver du en blogg består värdet av din blogg till största del av dig själv och det material som du har producerat. Några andra värden finns egentligen inte. Skulle du inte längre kunna blogga är bloggens värde begränsat, och detsamma gäller om allt det innehåll som du har producerat på bloggen av någon anledning helt skulle försvinna. Det är därför viktigt att du tar väl hand om såväl din hälsa som det material som du har publicerat på din blogg.

Tyvärr är detta något som försummas av alltför många bloggare. Den personliga hälsan, så att det är möjligt att fortsätta blogga, har de flesta bloggare en hygglig kontroll på. De flesta vet i vart fall hur man lever ett hälsosamt liv, att sedan inte alla klarar av att göra det är en annan femma. Vad avser skyddet av det material som redan har producerats råder det ofta stor okunskap om och många bloggare verkar inte ens fundera över riskerna med att förlora bloggens innehåll. I det följande kommer du därför att få ett par enkla tips på hur du kan säkra upp din bloggverksamhet.

Skydda din data

Det första som du måste skydda är din data, det vill säga allt innehåll som du har skapat. Detta omfattar även material som du ännu inte har publicerat, i form av till exempel olika utkast, bilder, filmer med mera. De flesta bloggare använder sig av en etablerad bloggplattform som till exempel WordPress, Wix, Squarespace eller liknande i tron att allt är frid och fröjd. Inget kunde vara mer felaktigt. När du använder dig av denna typ av tjänster befinner sig datan utanför din kontroll och istället i händerna på ett företag som dessutom är beläget i utlandet. Du kan inte lita enbart på denna typ av tjänster för att säkra ditt innehåll.

Som seriös och affärsdrivande bloggare måste du använda dig av en professionell leverantör av IT-tjänster som till exempel Nordlo på Nordlo.com. Med hjälp av Nordlo.com kan du få hjälp med allt från säkerhetskopiering av kritisk data till val av den programvara som du kan använda dig av. Du får dessutom tillgång till IT-experter som kan hjälpa dig att skapa en lösning som är anpassad till just dig och din verksamhet. Genom att Nordlo erbjuder ett stort antal standardiserade lösningar, som du dessutom kan anpassa, är du inte bunden av en enda leverantör och just den leverantörens tjänster.

Skydda din upphovsrätt

Förutom att du måste skydda din data måste du även ha kontroll på hur den data som du har publicerat i form av till exempel blogginlägg, fotografier och videor, sprids och används på internet. Utgångspunkten är att det är du som ensam har upphovsrätten på allt unikt material som du har skapat och publicerat. Någon annan har inte rätt att använda sig av detta utan din tillåtelse. Skulle någon använda sig av till exempel dina fotografier gör de sig skyldiga till upphovsbrott, vilket kan medföra att du har rätt till skadestånd. Du måste därför ständigt kontrollera om ditt innehåll återanvänds och om så sker – omgående agera för att ta tillvara din rätt.